Sindrome de Waterhouse Friderichsen secundario a infección por neumococo