Nefropatía membranosa asociada a nefropatía diabética de tipo nodular (Kimmelstiel-Wilson).