TUMOR CARCINOIDE ATÍPICO, TUMOR NEUROENDOCRINO G2 con varios tumorlets asociados sobre hiperplasia difusa de células neuroendocrinas