Linfoma de Hodgkin predominio linfocitico nodular con transformación a linfoma B de células grandes, rico en células T